Ergünler Lisanslı Depoculuk A.Ş.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17.02.2005 tarih 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hububat Lisanslı Depoculuk

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,

12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  “Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği”,

Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.

Sistem tamamen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.

Lisanslı Depoculuk Sisteminin Amaçları

Tarım ürünlerinin;

  • Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
  • Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
  • Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
  • Mülkiyetini temsil eden, finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
  • Emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
  • Bankaların sistem içerisinde yer almasını sağlayarak kredi kullanımını yaygınlaştırmak.